Welkom
carnavalliste oët Voelender en Kunder

Dizze website is ee gezamenlijk initiatief va De Naate en De Kaatboere!

Via dizze website kinne alle carnavalliste – natuurlijk oach va boëte de gemeente – zich wer aanmelde vuur d’r optocht durch de sjtroate va Voelender en Kunder, optredens tiedens de jeugdzittingen of zich aanmelden es kandidaat vuur de jeugdroad of jeugdprins(es).

Aanmelde jeugdroad va elf of jeugdprins(es)

Jongens en meisjes van basisschool Cortemich kunnen zich via het digitale aanmeldformulier aanmelden als kandidaat lid van de jeugdraad van elf en/of jeugdprins(es). De oproep geldt voor kinderen uit de schoolgroepen 6, 7 en 8.

Aanmelde Optocht

Luuj va de gemeente en omstreeke die zich in 2024 wer wille aanmelde vuur d’r optocht durch Kunder en Voelender kinne dat vanaaf jannewari doeen via ongersjtoande knop.

Aanmelde Optredens

Luuj die in 2024 wille optreede tijdens de Jeugdprinsenproclamatie va JCV De Naate en/of De Kaatbuurkes kinne dat vanaaf jannewari doeen via ongersjtoande knop.

Aantal daag tot carnaval 2024

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec