Welkom
carnavalliste oët Voelender en Kunder

Dizze website is ee gezamenlijk initiatief va De Naate en De Kaatboere!

Via dizze website kinne alle carnavalliste – natuurlijk oach va boëte de gemeente – zich wer aanmelde vuur d’r optocht durch de sjtroate va Voelender en Kunder, optredens tiedens de jeugdzittingen of zich aanmelden es kandidaat vuur de jeugdroad of jeugdprins(es).

Aanmelde Optocht

Luuj va de gemeente en omstreeke die zich in 2024 wer wille aanmelde vuur d’r optocht durch Kunder en Voelender kinne dat doeën via ongersjtoande knop.

Aanmelde Optredens

Luuj die in 2025 wille optreede tijdens de Jeugdprinsenproclamatie va JCV De Naate en/of De Kaatbuurkes kinne dat kinne dat vanaf jannewari wir doeën.

Aantal daag tot carnaval 2025

0
0
0
0
Daag
0
0
Oer
0
0
Min
0
0
Sec