Optocht Voelender en Kunder

Op zondag 19 februari 2023 trekt de traditionele carnavalsoptocht weer door Kunrade en Voerendaal. Ter stimulering van deelname staat een prijzenpot ter beschikking van ongeveer € 1000 (duizend euro), waaruit de deelnemers – verdeeld over 5 categorieën – verschillende prijzen kunnen winnen.

 • wages
 • groeëte groepe 16 personen of meer, inclusief kinderen
 • kling groepe 6 t/m 15 personen, inclusief kinderen
 • gans kling groepe 2 t/m 5 personen, inclusief kinderen
 • einzelgänger 1 persoon
 • sjtimuleringspriës vuur groepe mit kinger extra prijs 
 • sjunste combinatie (wages mit groep) extra prijs      

M.b.t. het startbewijs: Dit is een eenmalig startbewijs, dat u alleen dient in te leveren indien u een prijs heeft. Hierbij treft u een deelnameformulier aan, waarop u o.a. dient aan te geven in welke categorie u wenst mee te dingen naar een van de prijzen in die categorie. Vooral de groepen die tevens met een wagen deelnemen, verzoeken wij zich goed te beraden of zij gejureerd wensen te worden in de categorie ‘Wages’ of  in de categorie ‘Groepe’. Aangeven of er bij de grote groep een grote wagen meerijdt. Van belang hierbij is de lengte van de wagen. De uitslag van de jury is bindend, er is geen beroep mogelijk.

ANVULLENDE VOORWAARDEN

 • De startbewijzen voor de optocht worden op carnavalszondag tussen 11 uur en 11.44 uur uitgereikt in café Kunderkruis, Heerlerweg 57 te Kunrade.
 • Uitslag optocht wordt gelijktijdig bekendgemaakt in de Borenburg en Kunderhoes, streeftijd 18.11 uur
 • Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats in ‘t Kunderhoes.
 • Opstellen voor de optocht kan tot uiterlijk 14.00 uur aan de Grachtstraat of de door de optochtcommissie daartoe aangewezen plaatsen in de buurt ( Kunderberg, Heerlerweg richting Heerlen )
 • Optochtroute: Heerlerweg, Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat, Panhuisstraat, Tenelenweg, Spekhouwerstraat en Looierstraat (ontbinding).
 • Het is vereist dat bestuurders van motorvoertuigen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en een bewijs dat het motorrijtuig ten minste WA verzekerd is, in de optocht bij zich hebben. Bij gebreke daarvan volgt helaas uitsluiting van deelname. Voor bestuurders geldt : geen alcoholgebruik voorafgaande en tijdens de optocht.
 • Volume geluidsinstallaties maximaal 90 DB(a). U wordt vriendelijk verzocht om na afloop van de optocht de wagens niet in woonwijken te parkeren, waarbij de geluidsinstallatie nog volop in bedrijf is.
 • Het is vereist dat iedere deelnemer aan de optocht WA verzekerd is.
 • I.v.m. veiligheid dienen alle wagens een goedgekeurde en functionerende brandblusser bij zich te hebben.
 • Titels het liefst in het dialect.
 • Chauffeurs van grote wagens dienen te zorgen dat ze aangebrachte straatversieringen niet stuk rijden.
 • Jurering vindt plaats tot het kruispunt Spekhouwerstraat – Vincentiusstraat. Van belang voor de jurering is dat de startnummers goed zichtbaar zijn en dat deelnemers zich zo goed mogelijk houden aan de startvolgorde. Uitzondering: Einzelgängers hoeven niet op hun plek te blijven en kunnen door andere optochtdeelnemers ingehaald worden, mits dat mogelijk is.
 • Wij zijn genoodzaakt toe te zien op het opzettelijk vervuilen van de optochtroute met papiersnippers, confetti e.d. Uitsluitend snoepwaren mogen uitgegooid worden. Indien u zich niet houdt aan dit voorschrift, zijn wij helaas genoodzaakt eventuele kosten aan u door te berekenen.
 • Het is niet toegestaan aanstootgevende creaties te tonen. Bevelen en/of aanwijzingen van politie, verkeersregelaars of optochtcommissie dienen nauwkeurig te worden opgevolgd.
 • De optochtcommissie verzoekt deelnemers dringend het drankgebruik tijdens de optocht binnen de perken te houden. Tegen overmatig en storend drankgebruik zal worden opgetreden.
 • Wij vragen u vriendelijk doch dringend om aangebrachte straatversieringen te laten hangen en deze niet mee te nemen.
 • “Wildplassen“ op privé terrein is uit den boze, op overige plekken is het uiteraard ook niet toegestaan.
 • Op carnavalszondag kunt u tussen 11.00 en 16.00 uur in noodgevallen contact opnemen met 06-50567005
 • Wagens mogen i.v.m. de veiligheid na 14.11 uur niet meer vanuit een andere optocht invoegen in de optocht van CV de Naate en CV De Kaatboere
 • Zonder startnummer is i.v.m. veiligheid en aansprakelijkheid deelname aan de optocht niet mogelijk
 • Tijdig opstellen op de daarvoor bestemde plaatsen s.v.p.

DORPSGENOTEN EN CARNAVALLISTEN, DE DADEN ZIJN AAN U!

Veel succes en vooral veel plezier
Optochtcommissie CV De Naate en CV De Kaatboere

Algemene gegevens

Hieronder kunt u aangeven in welke categorie u gejureerd wilt worden en of u muziek ter gehore brengt.

Heeft u muziek? *

Contactgegevens