Optocht Voelender en Kunder

Op zondag 11 februari 2024 trekt de traditionele carnavalsoptocht weer door Kunrade en Voerendaal. Ter stimulering van deelname staat een prijzenpot ter beschikking van ongeveer € 1000 (duizend euro), waaruit de deelnemers – verdeeld over 5 categorieën – verschillende prijzen kunnen winnen.

 • wages
 • groëte groepe 16 personen of meer, inclusief kinderen
 • kling groepe 6 t/m 15 personen, inclusief kinderen
 • gans kling groepe 2 t/m 5 personen, inclusief kinderen
 • einzelgänger 1 persoon
 • sjtimuleringspriës vuur groepe mit kinger extra prijs 
 • sjunste combinatie (wages mit groep) extra prijs      

Via onderstaand deelnameformulier kunt u zich inschrijven.

ALGEMENE INFORMATIE

 • De startbewijzen voor de optocht worden op carnavalszondag tussen 11.00 en 11.44 uur uitgereikt in café ‘t Brandhüske, Kerkplein 65 te Voerendaal.
 • Opstellen voor de optocht kan tot uiterlijk 14.00 uur aan de Grachtstraat of de door de optochtcommissie daartoe aangewezen plaatsen in de buurt.
 • Optochtroute: Heerlerweg, Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat, Panhuisstraat, Tenelenweg, Spekhouwerstraat en Looierstraat (ontbinding).
 • I.v.m. de veiligheid kan er na 14.11 uur niet meer vanuit een andere optocht worden invoegd in de optocht van De Naate en De Kaatboere.
 • Zonder startnummer is deelname aan de optocht niet mogelijk.
 • Uitslag optocht wordt gelijktijdig bekendgemaakt in De Borenburg en Kunderhoes, streeftijd 18.11 uur
 • Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats in De Borenburg.

VOORWAARDEN DEELNAME

 • Titels bij voorkeur in het dialect.
 • Aanstootgevende, discriminerende of racistische creaties zijn niet toegestaan.
 • Jurering vindt plaats tot het kruispunt Spekhouwerstraat en Vincentiusstraat. Van belang voor de jurering is dat de startnummers goed zichtbaar zijn en dat deelnemers zich houden aan de startvolgorde.
 • De uitslag van de jury is bindend, er is geen beroep mogelijk.
 • Chauffeurs van motorvoertuigen dienen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en WA verzekeringsbewijs van het motorrijtuig bij zich te hebben. Bij gebreke daarvan volgt helaas uitsluiting van deelname. Alcoholgebruik voorafgaande en tijdens de optocht is ten strengste verboden voor chauffeurs.
 • Carnavalswagens dienen te zijn voorzien van een goedgekeurde en functionerende brandblusser.
 • Volume van geluidsinstallaties mag maximaal 90 DB(a) bedragen. Bij de ontbinding van de optocht dient de geluidsinstallatie uitgeschakeld te worden.
 • Tijdens de optocht mogen alleen snoepwaren uitgegooid worden. Evt. schoonmaakkosten ten gevolge van het opzettelijk vervuilen van de optochtroute met papiersnippers, confetti e.d. zullen worden doorberekend.
 • Tegen overmatig en storend drankgebruik zal worden opgetreden.
 • Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars of optochtcommissie dienen te worden opgevolgd.
 • LET OP: om wildplassen tegen te gaan, plaatst Gemeente Voerendaal op een viertal locaties langs de optochtroute dixi’s (voor dames) en plaskruisen. Deze voorzieningen staan bij de start van de optocht aan de Heerlerweg, in de Cortenbachlaan, bij het treinstation en op de parkeerplaats van AnyTime Fitness op het Kerkplein. Tegen wildplassen zal verbaliserend worden opgetreden door politie en/of boa’s.
 • Op carnavalszondag kunt u bij noodgevallen tussen 11.00 en 16.00 uur contact opnemen met 06-50567005.

DORPSGENOTEN EN CARNAVALLISTEN, DE DADEN ZIJN AAN U!

Veel succes en vooral veel plezier
Optochtcommissie CV De Naate en CV De Kaatboere

Algemene gegevens

Hieronder kunt u aangeven in welke categorie u gejureerd wilt worden en of u muziek ter gehore brengt.

Heeft u muziek? *

Contactgegevens